[ close ]
Magyar
Stringkezelés
24
3
thanks

Stringkezelés

Takács Márton Hungarian February 5 350 view 19:27
Készítette: Ozsvárt Károly
Ebben a részben bővítjük a string típusról szerzett ismereteinket, és megnézzük a karakter típus vizsgálatát.
Ehhez a részhez kapcsolódó feladatok:
Írj programot, mely megszámolja, hogy a beírt mondatban hány darab "a" betű van!
Az előző programot alakítsd át úgy, hogy a számlálandó betűt is te adhasd meg!
Az input szövegből távolítsd el a szóközöket!
Olvass be egy mondatot és egy szót! Mondd meg, hogy a szó szerepel-e a mondatban!
A beolvasott mondatról döntse el, hogy az visszafelé is ugyanazt jelenti-e! (Az "Indul a görög aludni", vagy a "Géza kék az ég" visszafelé olvasva is ugyanazt jelenti.) Ügyeljen a mondatvégi írásjelekre, mivel azok a mondat elején nem szerepelnek.
A beolvasott mondat kisbetűit alakítsd nagybetűsre, a nagybetűs karaktereket pedig kisbetűsre!
Két mondatról döntsd el, hogy azonosak-e! Ha a kis és nagybetűk különböznek, a programnak akkor is megoldást kell adnia!
Az inputként beolvasott szövegben cseréld ki az összes szóközt # karakterre, majd az így kapott szöveget írd ki a képernyőre!
Állapítsd meg, hogy az input szövegben szerepelnek-e számok!
Kérj be egy sztringet, és írasd ki betűnként, mindegyiket új sorba!
Kérj be egy sztringet, és írasd ki visszafelé!
Kérj be egy sztringet, és írasd ki minden második betűjét!
Kérj be egy sztringet, és írasd ki úgy külön sorokba, hogy az i. sorban az első i darab betűje van!
Kérj be egy állomány nevet, és írasd ki, hogy program-e (".com", ".exe", ".bat" az utolsó 4 karaktere)!
Kérj be 2 sztringet, állapítsd meg, hogy része-e a második az elsőnek, s ha igen, hanyadik pozíción kezdődik benne!
Kérj be egy szöveget, s minden bennelévő nagy betűt alakíts át kis betűre, majd írasd ki!
Kérj be egy számot, majd írasd ki úgy, hogy minden számjegye 2-vel nagyobb! (8 ---0, 9---1)
A feladatok az EKF főiskola egyik dokumentumából és a poskola.fw.hu oldalról származnak.
Log in to write a comment!
, :
Be the first to comment!