[ close ]
Magyar
11/a Feladat - Kombinatorika
11
6
thanks

11/a Feladat - Kombinatorika

Takács Márton Hungarian June 7 1 244 view 2:43
A szóbeli érettségi vizsgán az osztály 22 tanulója közül az első csoportba öten kerülnek.
a) Hányféleképpen lehet a 22 tanulóból véletlenszerűen kiválasztani az első csoportba tartozókat? (Forrás: http://www.oktatas.hu)
Log in to write a comment!
, :
Be the first to comment!