[ close ]
Magyar
Ismétlés nélküli permutáció (feladatokat lásd a leírásban)
1
54
thanks

Ismétlés nélküli permutáció (feladatokat lásd a leírásban)

EduBase System Hungarian February 10 3 352 view 15:17
I s m é t l é s n é l k ü l i p e r m u t á c i ó
1. Öt diák (A, B, C, D, E) elmegy moziba, és egymás mellé kapnak jegyeket.
a) Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé?
b) Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé, ha A és C mindenképp egymás mellé szeretne ülni?
c) Hányféle sorrendben ülhetnek le egymás mellé, ha A és C semmiképp sem szeretne egymás mellé szeretne ülni?
d) Az 5 diák mozi után cukrászdába megy, s egy kör alakú asztal köré ülnek. Hányféleképpen foglalhatnak helyet?
2. Matekból, irodalomból, történelemből és informatikából kell házi feladatot készítenem. Hányféle sorrendben tehetem ezt meg?
3. Hat lány és 5 fiú együtt megy el a színházba. A jegyek egymás mellé szólnak.
a) Hányféleképpen ülhetnek le?
b) Hányféleképpen foglalhatnak helyet, ha fiú fiú mellé, lány lány mellé nem ülhet?
4. Négy házaspár lép be egy szobába, az ajtón egyszerre legfeljebb egy ember tud belépni.
a) Hányféle sorrendben juthatnak be a szobába?
b) Hányféle sorrendben mehetnek be, ha két egymást követő belépő ember csak különböző nemű lehet?
c) Hányféle sorrendben mehetnek be, ha nő az első, és minden nőt a férje követ?
5. András, Balázs, Csaba, Dénes, Endre és Ferenc egy koncerten egymás mellett foglalnak helyet. András és Ferenc úgy döntenek, hogy egymás mellé ülnek.
a) Hányféleképp ülhet le a társaság?
b) Hányféleképp ülhetnek le, ha András és Ferenc semmiképp sem akarnak egymás mellé ülni?
c) Koncert után beülnek egy étterembe, ahol kör alakú asztalnál vacsoráznak. Hányféleképp foglalhatnak helyet, ha bárki bárki mellé ülhet?
d) Hányféleképp foglalhatnak helyet, ha András és Ferenc még mindig nem szeretnének egymás mellett ülni?
e) Hányféleképp ülhetnek le az étteremben, ha András, Balázs és Csaba valamilyen sorrendben egymás mellett akarnak vacsorázni?
Log in to write a comment!
, :
Be the first to comment!